Atasozu.org


Öküz öküzün boynuzunda çamur görmezse korkmaz.

Birisiyle kavgaya girişmesi olasılığı bulunan kişi, karşısındakinin yenilmezliğini anlatan bir belirti görmezse ondan korkmaz.


İngilizce: If the ox doesn’t see mud on the ox’s horn, it won’t be afraid.