Atasozu.org


Okka her yerde dört yüz dirhem.

Nereye gitsen okka dört yüz dirhem.


İngilizce: Okka, four hundred dirhams everywhere.