Atasozu.org


Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde genellikle bedava verilir.


İngilizce: Advice is usually given for free, even though it is as valuable as a treasure.