Atasozu.org


Oğlan yetir, kız yetir; yine şeleği sen götür.

Oğlan doğur, kız doğur…


İngilizce: The boy eats, the girl eats; You take the sherch again.