Atasozu.org


Oğlan babasından öğrenir yazı yazmayı, kız anasından öğrenir sokak gezmeyi..

Erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken şeyleri (örneğin konuk ağırlamayı) babasından, kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri (örneğin dikişi, biçkiyi, ev işlerini) anasından öğrenir. Baba, ana bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenmez.


İngilizce: The boy learns from his father, learns to write, the girl learns from his mother to walk the streets…