Atasozu.org


Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası.

Eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek gibi görülür. Kızın anası ise baş köşeye oturtulur.


İngilizce: Boy’s mother behind the door, girl’s mother cushion coarse.