Atasozu.org


Ocaktır aşı pişiren, karıdır adamı şişiren.


İngilizce: It’s the cooker, the wife who cooks the vaccine, the wife inflates the man.