Atasozu.org


Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Nush: nasihat,

Tekdir: azarlama,

Kötek: dayak.

Yukarıdaki kelime anlamlarını bu söze uyarladığınızda daha anlamlı bir sonuç elde edebiliriz. Burada anlatılmak istenen kişiyi nasihat ile uslanmasını sağlayamıyorsanız azarlanmalı. Uslanmamaya devam ediyor, azarlamadan da sonuç alınmıyorsa dayak atılmalı anlamında kullanılır.

*Şair ziya paşanın bir mısrasına aittir.

 


İngilizce: Nush is the only one who should not be encased; the right to settle down with one is a.