Atasozu.org


Nikahta keramet vardır.

Evlenmeleri söz konusu olanların anlaşabilip anlaşamayacaklarını pek düşünmeyiniz. Nikah onları sevgi bağıyla birbirlerine bağlayacaktır.

Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar. Daha önce tanışmadan evlenenler, evlendikten sonra anlaşır ve birbirlerini severler. Bekâr durmaktansa evlenmek yeğdir.


İngilizce: There’s beauty in the wedding.