Atasozu.org


Nacarın kapısı sırımla bağlı olur.

Terzi kendi söküğünü dikemez.


İngilizce: The nacar’s door will be connected by my sting.