Atasozu.org


Mum yanmayınca pervane yanmaz.

Güzel yoluna baş koyanların ortaya çıkması için güzelin görünmesi gerekir.


İngilizce: When the candle doesn’t light, the propeller doesn’t burn.