Atasozu.org


Mühür kimde ise Süleyman odur.

Bir işte kime yetki verilmişse baş odur söz ondan biter. Onun buyruğu geçer. Hz. Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı. Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş, buradan hareketle söze şu anlam verilmiştir: Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır, onun buyrukları geçer.


İngilizce: Whoever has the seal is Solomon.