Atasozu.org


Müft olsun da zift olsun.

Birçok kimse, bedava bulunca yenmeyecek şeyleri yer; işe yaramayan şeyleri alır.


İngilizce: Make it a mufti and pitch.