Atasozu.org


Mızrak çuvala sığmaz.

Herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilemez. Herkesin gözü önünde duran, apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması, örtbas edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır.


İngilizce: A spear doesn’t fit in a sack.