Atasozu.org


Misafirin yüzsüzü sahibini ağırlar.

Kendisinin ağırlanması gereken yüzsüz konuk, ev sahibine yol gösterir gibi ağırlama işini üzerine alır.


İngilizce: The guest’s brazen ness welcomes its owner.