Atasozu.org


Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır.

Türkler inanırlar ki konuk, ev sahibine fazla bir gider yüklemez. Tanrı, konuğun yediğinden kat kat fazlasını, konuk ağırlıyor diye, ev sahibine verir.


İngilizce: The guest comes with ten fortunes; one of the places leaves nine.