Atasozu.org


Minareyi yaptırmayan yerden bitti beller.

Değerli, önemli hiçbir iş yapmamış olanlar, yapılmış olan büyük, önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar.


İngilizce: It’s over where the minaret didn’t work.