Atasozu.org


Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır.

Değerli, önemli hiçbir iş yapmamış olanlar, yapılmış olan büyük, önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar.


İngilizce: He thinks it’s finished from where the minaret doesn’t make it.