Atasozu.org


Mezar taşı ile övünülmez.

Kişi, geçmişteki atalarıyla değil, ancak kendi değeri ile övünebilir.


İngilizce: You can’t brag about a tombstone.