Atasozu.org


Meyhaneciden şahit istemişler mezeciyi göstermiş.

Uygunsuz iş yapan kimse, haklı olduğunu göstermek için kendisine benzeyen birini tanık gösterir.


İngilizce: They asked the tavern for witnesses, showed the sect.