Atasozu.org


Meramın elinden ne kurtulur.

Bir işi yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi her halde başarıya ulaşır.


İngilizce: What gets rid of meram.