Atasozu.org


Mayasız yoğurt çalınmaz.

Bir işin başarıyla yürütülebilmesi, bir işten verim alınabilmesi için uygun bir ortama, gerekli araç-gerece, az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır. Çok para kazanabilmek için, az da olsa, elde bir sermaye olması gerekir.


İngilizce: You can’t steal unleavened yogurt.