Atasozu.org


Martta yağmasın, nisanda dinmesin.

Ekin için, martta yağmur yağması zararlı, nisanda çok yağması yararlıdır.


İngilizce: Don’t let it rain in March, don’t let it go down in April.