Atasozu.org


Martta tezek kuruya, nisanda seller yürüye.

Mart ayının kurak, nisan ayının yağışlı olması, çiftçinin yüzünü güldürür.


İngilizce: In March, the dissertation dries, the floods walk in April.