Atasozu.org


Martta sürmez, eylülde ekmezsen sabanı bırak.

Çiftçi, işlerini zamanında yapmazsa ürün alamaz. Bu gibi kimseler üstesinden gelemedikleri çiftçiliği bırakmalıdırlar.


İngilizce: If you don’t drive in March, if you don’t plant it in September, let go of the plough.