Atasozu.org


Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür.

Züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez. Varlıklı olduğu halde yiyemeyenin züğürtten ne farkı var?


İngilizce: The rich who don’t know how to eat their stuff are squeathe every day.