Atasozu.org


Lisan gönlün tercümanıdır.

 


İngilizce: Language is the interpreter of the heart.