Atasozu.org


Laf torbaya girmez.

Ağızdan çıkan bir söz, artık gizli kalamaz. Herkes onu duyar. Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf edilmelidir.


İngilizce: It doesn’t get in the bag.