Atasozu.org


Islanmışın yağmurdan pervası yoktur.

Bir konuda büyük zarar görmüş kişi, benzer zararlardan korku duymaz Daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz.


İngilizce: The wet man has no pervas from the rain.