Atasozu.org


Islanmışın yağmurdan pervası olmaz.

Daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz. Bir konuda büyük zarar görmüş kişi, benzer zararlardan korku duymaz


İngilizce: The wet man doesn’t have a pervas from the rain.