Atasozu.org


Irak yerin haberini kervan getirir.

Erişemediğimiz şeyle aramızdaki ilişkiyi bir aracı sağlar.


İngilizce: Iraq brings news of the place caravan.