Atasozu.org


İnsan eşek olunca semer vuran çok olur.

Kişi anlayışsız, budala olursa, çevresi bu durumunu sömürür: Kendisiyle alay edenler, ondan çıkar sağlayanlar çok olur.


İngilizce: When you’re a donkey, there’s a lot of saddle-hitters.