Atasozu.org


İbadet gönül şenliğiyle olur

Gönül şen olmazsa ibadetten de haz alınmaz.


İngilizce: worship happens with the feast of the heart