Atasozu.org


Her sakaldan bir tel çekseler, köseye sakal olur.

Herkes biraz özveride bulunsa bir yoksul perişanlıktan kurtulur.


İngilizce: If they pull a wire out of every beard, they’ll have a beard in the corner.