Atasozu.org


Gafile kelâm, nafile kelâm.

Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. O, bildiği gibi hareket eder. Dolayısıyla ona söylenecek her söz boşa gider. Gaflet uykusunda olan kişiye söz kar etmez. Böylelerine boş yere söz anlatmaya çalışmayın.


İngilizce: The word of the ganet, the futile word.