Atasozu.org


Fakir oynayacağı zaman davul patlar.


İngilizce: When he plays poor, the drum explodes.