Atasozu.org

El ettim ellisi, ağzı yüzü bellisi

“El ettim ellisi, ağzı yüzü bellisi” Türkçe bir atasözüdür ve kişinin yaptığı işin sonucunu tamamen kendisinin belirlediğini ifade eder. Yani bir kişi, yaptığı işte ne kadar başarılı olacağını kendisi belirleyebilir. Atasözü, bir işi yaparken dikkatli olunması, işin doğru yapılması ve sorumluluğunun alınması gerektiği konularına vurgu yapar.

Bu atasözü aynı zamanda bir uyarı niteliği taşır. Yani bir kişi, yapacağı işte dikkatsiz davranarak hata yaparsa, sonucunda oluşabilecek zararlar kendisine geri dönebilir. Dolayısıyla, insanların yaptığı işlerin sonuçlarından sadece kendileri sorumludur.

Atasözü, Türk kültüründe sıkça kullanılan ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan durumlarda hatırlatıcı olarak kullanılan bir ifadedir. Aynı zamanda bu atasözü, iş ahlakı ve dürüstlük gibi konulara da vurgu yapar.

El ettim ellisi, ağzı yüzü bellisi atasözü, Türk kültürünün yanı sıra bazı diğer kültürlerde de benzer bir anlama sahip atasözleri ile karşılaştırılabilir. Örneğin, İngilizce “As you sow, so shall you reap” ifadesi, aynı anlama gelir ve insanların yaptıkları işlerin sonuçlarından sorumlu olduklarını vurgular.

"El ettim ellisi, ağzı yüzü bellisi" atasözüyle ilgili en çok yapılan arama sorguları;

ağzıağzı hakkındaki atasözleriağzı ile ilgili atasözleriatasozubellisibellisi hakkındaki atasözleribellisi ile ilgili atasözlerielEl ettim ellisi ağzı yüzü bellisiEl ettim ellisi ağzı yüzü bellisi atasözünün anlamıel hakkındaki atasözleriel ile ilgili atasözleriellisiellisi hakkındaki atasözleriellisi ile ilgili atasözleriettimettim hakkındaki atasözleriettim ile ilgili atasözleriiçerisinde ağzı geçen atasözleriiçerisinde bellisi geçen atasözleriiçerisinde ellisi geçen atasözleriiçerisinde ettim geçen atasözleriiçerisinde yüzü geçen atasözleriyüzüyüzü hakkındaki atasözleriYüzü ile ilgili atasözleri

Yorumlar

Bir cevap yazın