Atasozu.org


Dağ adamı, hasta eder sağ adamı!

Görgüsüz kişiye haber anlatmak çok güçtür.


İngilizce: The mountain man makes the right man sick!