Atasozu.org


Cumhura muhalefet kuvve-i hatadandır.

Halkın tuttuğu bir davaya karşı çıkılmaz.


İngilizce: Cumhura is the opposition incubator and the intour.