Atasozu.org


Çul içinde aslan yatar.

Bir kimsenin değeri, kılık kıyafeti ile değil, kişiliğindeki cevherle ölçülür.


İngilizce: The lion lies in the snipe.