Atasozu.org


Çömlekçi suyu saksıdan içer.

Kişi, ancak elindeki olanaklardan yararlanarak işini görebilir.


İngilizce: The potter drinks the water from the pot.