Atasozu.org


Çok naz aşık usandırır.

Başka şeylerde olduğu gibi nazlanmada da aşırıya gidilmemelidir. Aşık, sevgilisi uğruna bütün sıkıntılara katlanır ve onun nazını çeker. Ama bu naz çekilemeyecek ölçüde aşırı olursa aşık sevgilisinden soğur. Önemli bir işi yalnız kendisi yapabilen kişi bunu yapmak için çok nazlanırsa o işin kendisine yaptırılmasından vazgeçilir.


İngilizce: He’s so nasty in love.