Atasozu.org


Çok incelme, koparsın.

Bir iş yapılırken gereğinden çok titizlik gösterilirse başarılı sonuca ulaşmak tehlikeye düşer.


İngilizce: Don’t get too thin, it’ll break.