Atasozu.org


Çok el, ya yağmaya ya yolmaya.

Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi başarılır: Yağma, yolma (orakla değil, sapları çekip kökünden çıkarma yoluyla ekin biçme).


İngilizce: So many hands, either to rain or to fall.