Atasozu.org


Çoğu zarar, azı karar.

Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. Bunları ihlâl eden, aşan, aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü olan “karar” sınırında kalınmalı, öteye gidilmemelidir.

Hangi işte olursa olsun aşırılığa gidilmemeli, karar denilen herkesin uygun gördüğü ölçüde kalmalıdır.


İngilizce: Most damages, few decide.