Atasozu.org


Çobansız koyunu kurt kapar.

Elindeki nesneleri kaybetmek, birine kaptırmak istemiyorsanız gereken önlemleri alıp koruyunuz. Koruyucusu, yöneticisi bulunmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer. Yöneticisi ve koruyucusu bulunmayan, başsız kalan toplum onun bunun saldırısına uğrar; sonunda dağılıp çözülür.


İngilizce: The wolf grabs the sheep without the shepherd.