Atasozu.org


Çobanın gönlü olursa tekeden süt çıkarır.

Kendisinden iş bitecek kişi, isterse olamayacak gibi görünen işlere çıkar yol bulur.


İngilizce: If the shepherd has a heart, he’ll pull milk out of the boat.