Atasozu.org


Çivisiz yongayı el alır, sahipsiz tarlayı sel alır.

İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır; sahiplenilmeyen mallar elden gider, onlara başkaları sahip çıkar.

Sıkı bir yönetim altında bulundurulmayan ya da korunmayan gençler kolayca kötü yollara sürüklenebilirler.


İngilizce: The nailless chip takes over, floods the unclaimed field.