Atasozu.org


Çivisiz tahtayı yel alır, sahipsiz tarlayı sel alır.

Sıkı bir yönetim altında bulundurulmayan ya da korunmayan gençler kolayca kötü yollara sürüklenebilirler. Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı; aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir, zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler. Bunların yanında aile ile bağları kopup ilişkileri tamamen kesilebilir.


İngilizce: The board without nails takes the wind, the unclaimed field is flooded.