Atasozu.org


Çivi çiviyi söker.

Güçlü bir şeyin etkisine, en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin etkisiyle karşı konabilir. Güç bir şey, güçlü bir şeyle yenilir.


İngilizce: The nail rips the nail out.